Sprístupňovanie dokumentov

Chcete vytvoriť propagačný materiál, ktorý bude prístupný aj pre nevidiace a slabozraké osoby?

Právo na informácie má bez rozdielu každý človek. Toto právo je aj medzinárodne uznávané v článku 21 Dohovoru OSN o právach osôb so zrakovým postihnutím.

Sprístupňovať informácie je prejavom dobrého podnikateľského prístupu ku všetkým skupinám obyvateľstva.

Pokiaľ máte záujem o viac informácii alebo bezplatnú konzultáciu neváhajte nás kontaktovať alebo si prečítajte základné informácie na našom Blogu.