Ako pripraviť materiály pre nevidiace a slabozraké osoby

V nasledujúcom príspevku by sme vám radi priblížili základné pravidlá, ako pripraviť vaše propagačné materiály s ohľadom na nevidiace a slabozraké osoby.

Tento článok sa bude týkať materiálov v tlačenej podobe.
Ak pripravujete rôzne letáky, brožúry, katalógy a iné propagačné materiály je potrebné a zodpovedné pripraviť ich aj s ohľadom na staršie osoby a osoby so slabým zrakom.

Aké sú teda základné pravidlá?

  • Papier – nemal by presvitať ani lesknúť sa

  • Kontrast – medzi písmom a papierom by mal byť čo najväčší kontrast. Nepoužívajte žlté písmo na oranžovom podklade, nepoužívajte vzorkovaný podklad, na ktorom je písmo slabo čitateľné. Takisto nie je odporučené tieňovanie.

  • Písmo – najoptimálnejšie písmo na vašich propagačných materiáloch je stredne tučné bezpätkové písmo (Arial, Verdana). Nepoužívame: podčiarknutie, kurzívu, všetky písmená veľké, ozdobné písmo. Veľkosť písma sa odporúča pri štandardnej tlači 12 bodov, pre dokumenty určené špeciálne pre slabozrakých ľudí a seniorov sa odporúča veľkosť 14 bodov.

  • Vzhľad textu – dôležité sú dostatočne veľké medzery medzi odsekmi, rovnaké medzery medzi slovami a zarovnanie doľava.

  • Obrázky – obrázky v texte netieňujeme a text neobteká obrázok. Text neprechádza cez obrázok.

  • Číslice – ak váš text obsahuje veľa čísiel, takisto si dajte pozor na typ písma, aký použijete. Slabozraké osoby si potom môžu čísla zle prečítať. Obzvlášť je potrebné dávať pozor pri číslach: 8 a 0, 6 a 9, 7 a 1.


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať a radi vám poskytneme konzultácie a viac informácií.


Zdroj: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, www.unss.sk