Ako "čítajú" nevidiaci?

A prečo je dôležité upravovať dôsledne grafické materiály.

V nasledujúcom článku by sme vám radi priblížili, akým spôsobom získavajú informácie nevidiaci a slabozrakí ľudia a prečo je dôležité upravovať svoje materiály s ohľadom na nich. Nevidiaci a slabozrakí ľudia predstavujú takisto skupinu spotrebiteľov. Pokiaľ im informáciu na materiály sprístupnime, získame ďalších potencionálnch zákazníkov.

Dodržiavanie určitých zásad je však prospešné nielen pre nevidiacich ľudí, ale napríklad aj pre seniorov či ľudí, ktorí potrebujú v texte rýchlo nájsť potrebnú informáciu.

Nevidiaci a slabozrakí ľudia môžu čítať a byť informovaní dvomi spôsobmi:

1. Prostredníctvom materiálov a literatúry v braillovom písme

Braillovo písmo je špeciálny druh písma, resp. systému písania, určeného pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Funguje na princípe plastických bodov vyrazených do papiera, ktoré čitateľ vníma hmatom. Písmo je pomenované podľa francúzskeho učiteľa Louisa Brailla. Braillovo písmo sa stále využíva a vyučuje, no v dnešnej dobe je oveľa rošírenejší spôsob získavania informáciií pomocou počítača:

2. Prostredníctvom špeciálnych čítačov obrazovky

Čítač obrazovky je softvér, ktorý umožňuje nevidiacemu človeku prácu s počítačom. Takéto programy umožňujú používateľom pracovať s akoukoľvek textovou informáciou, s aplikáciami, ktoré sú naprogramované tak, že využívajú štandardné prvky používateľského rozhrania windows. Práve pre prácu s počítačom existujú rôzne spôsoby a možnosti, ako nevidiacim sprístupniť informácie.

Pokiaľ sa chystáte vytvoriť svoj prezentačný materiál, tak prečo ho už od začiatku nepripravovať s ohľadom na nevidiacich a slabozrakých ľudí? Je fakt, že tlačený výstup im neposkytne žiadnu informáciu, ale materiál sa dá elektronicky pripraviť tak, aby mal dostatočnú výpovednú hodnotu. V neposlednom rade je od nás podnikateľsky zodpovedné pripravovať materiály s ohľadom na každú skupinu obyvateľstva:)


Kontaktujte nás a my vám radi poskytneme informácie, ako sprístupniť svoje materiály aj pre nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Braillovo_písmo
http://cezap.sk/informacie/technologie-pristupu-k-informaciam/zakladne-informacie