Prečo pripravovať materiály s ohľadom na nevidiacich?

Právo na informácie má bez rozdielu každý človek. Toto právo je aj medzinárodne uznávané v článku 21 Dohovoru OSN o právach osôb so zrakovým postihnutím. Sprístupňovať informácie je prejavom dobrého podnikateľského prístupu ku všetkým skupinám obyvateľstva.