Čo je to zelený grafický dizajn a ako sa stať zeleným grafickým štúdiom?

Veľa dizajnérov tvrdí, že sú šetrní k životnému prostrediu. Chvália sa, že používajú ekologické farby, atramenty a tlačia len na recyklovaný papier. Pravdou však je, že nie každý to aj naozaj robí, respektíve vie robiť. Tak či tak, tieto snahy sú skvelým prvým krokom k udržateľnému dizajnu a je fajn, že sa o zelenom dizajne začína hovoriť. Na Slovensku je zelený grafický dizajn len v „plienkach“, no v zahraničí je často krát považovaný za konkurenčnú výhodu. Je veľa spôsobov, ako môžeme začať uplatňovať „zelené princípy“ aj v grafike. Či už malí grafici alebo veľké grafické štúdia, nižšie je pár základov, aby naša firma „zozelenela“.

1. Ako prvé a dôležité je spomenúť to, čo veľa ľudí vie a veľa firiem aj dodržiava. Posielajte vašim klientom emaily miesto tlačovej podoby. Posielaním informácií našim klientom formou emailu, newslettru má napríklad výhodu aj v tom, že klient si skôr klikne na link v emaily, ako ho bude manuálne zadávať do prehliadaču z vášho prospektu. Ďalšou výhodou je úspora nákladov a v neposlednom rade – pre náš článok najdôležitejšou výhodou je šetrenie papierom, tlačou a tým aj životným prostredím.

2. Tlačiť s atramentami na báze vody, sóje a zeleniny je určite lepšie ako ich náprotivky na báze ropy. Keď sa však dostaneme k recyklácii papiera, tieto farby tiež niekam musia „ísť“. Grafický dizajnér, ktorý vytvára zelený dizajn dbá už pri príprave na vyššie spomenuté. Snaží sa o dizajn, ktorý vyžaduje čo najmenšiu potlač plochy, nepoužíva Pantone farby, ktoré sú na zozname agentúry EPA vedené ako škodlivé a nebezpečné.

Obrázok ukazuje atramenty s obsahom nebezpečných látok. (PMS - Pantone matching system)
3. Grafik orientovaný na „zelený grafický dizajn“ používa iba štandardné formáty papiera, aby zabránil jeho stratám. Toto nemá nič spoločné s atramentom, ale s úsporou a takisto šetrením nákladov:)

4. Pri recyklácii papiera je prvoradý proces odstránenia atramentu. Proces zbaví papier atramentu a papier je pripravený na opätovné použitie. Často krát práve tento proces zanecháva za sebou najviac škodlivín. Tieto škodliviny unikajú do vody a môžu takisto znečistiť ovzdušie. V roku 1998 spoločnosť EPA (Environmental Protection Agency US) zaviedla, že papierne nesmú produkovať dioxin (toxické zlúčeniny). Kým niektoré agentúry prešli na proces bielenia s použitím chlóru, iné sa snažia nepoužívať ho vôbec. Existujú tri stupne bezchlórového procesu - Totally Chlorine Free (TCF), Processed Chlorine Free (PCF), Elemental Chlorine Free (ECF). Ich znalosť a znalosť dopadov na životné prostredie je krokom k udržateľnosti.

5. Dizajnéri šetrní k životnému prostrediu vedia, že aj spôsobom tlače sa dá chrániť životné prostredie. Najviac šetrné spôsoby tlače sú: kníhtlač, suchotlač, digitálna tlač a flexografia. Tieto spôsoby tlače viac ako iné šetria papierom, môžeme pri nich využívať atramenty bez prídavku ropy a využívajú metódy sušenia, ktoré sú menej nebezpečné pre personál a životné prostredie.

6. Zariaďte si aj kanceláriu v duchu zeleného dizajnu. K najdôležitejším zásadám patrí:

- používať recyklovaný papier bez chlóru,
- obálky bez fólií (okienok),
- kontajnery na recykláciu papiera všade, kde sa používa,
- zaveďte internú obojstrannú tlač,
- kopírovať len to, čo je nevyhnutné
- zabezpečiť rotáciu dokumentov všade, kde je to možné;
- používajte použitý papier na poznámky,
- znížte množstvo emailových správ vytlačených „na jedno prečítanie“,
- vylúčte propagačné materiály vyrobené z PVC a nahradťe ich materiálmi, ktoré sa dajú dobre recyklovať,
- preferujte ekologické prezentačné materiály,
- predĺžte dobu používania prezentačným materiálov všade, kde je to možné.

7. Vytvorte sociálne zmeny – zapojte do myšlienky zelenej kancelárie aj svojich spolupracovníkov – nakupujte len ekologické kancelárske potreby, uistite sa, že každý recykluje a šetrí papierom. Podporujte zelené spôsoby dopravy vo firme – bicykle, verejnú dopravu.

8. Na spoluprácu uprednostňujte firmy, ktoré podnikajú zodpovedne, poprípade majú zavedené v svojom prostredí zmeny s ohľadom na životné prostredie.

Zaujímavé linky k téme:

http://www.greengraphicdesign.net/
http://lovelyasatree.com/

Zaujímavý článok:

http://malydizajnblog.sk/2010/ekologicky-font

Zdroje:
http://www.youthedesigner.com/2013/06/19/what-is-green-graphic-design/
http://www.graphicdesignblog.co.uk/is-there-such-a-thing-as-green-graphic-design-2/