Cenník grafických prác

Štandardná cena za zalomenie strany A4 (či už plagátu, časopisu, letáku...) je 8,5 eur.

Táto cena je kompletná a obsahuje už aj zapracovanie pripomienok, vyradenie do tlače a prípravu tlačového pdf.

Cena je však orientačná. Pri stanovovaní ceny prihliadame aj na čas, ktorý nám trvá práca na vašom materiáli. Cena za stranu A4 je odhadovaná cena hodiny našej práce. Pokiaľ nám práca trvá kratšie, tak klesá aj cena, poprípade vám vypracujeme špeciálnu ponuku priamo na základe vašich podkladov (najmä v prípade viacstranových dokumentov).

V prípade neziskových organizácii vypracujeme cenovú ponuku individuálne.
K našemu poslaniu patrí aj zodpovedné podnikanie a to prenášame aj do oblasti cenovej politiky.

Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať.